Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Comunicat de presă – progresul proiectului

Progresul proiectului intitulat „Instalare supraveghere video în zona transfrontalieră RO-MD (Victoria-Sculeni)”

În cadrul ,,Programului Operațional Comun România- Republica Moldova 2014-2020”, Comuna Victoria – în calitate de lider beneficiar a semnat la data de 16.04.2021 un Contract de Grant în valoare totală de peste 326.181 EUR cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei – în calitate de Autoritate de Management, pentru finanţarea proiectului cu titlul „Instalare supraveghere video în zona transfrontalieră RO-MD (Victoria-Sculeni)” Cod EMS-ENI 2SOFT/4.3/165. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni de la data semnării contractului de finanțare, perioadă ce a fost prelungită prin act adițional cu încă 6 luni. Partenerii din cadrul acestui proiect sunt: Comuna Victoria având calitatea de partener lider, Comuna Sculeni din Republica Moldova, Inspectoratul general al Poliției de Frontieră, Republica Moldova și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră, Iași.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea siguranței și securității în zona de frontieră România-Moldova (punctul de frontieră Sculeni), în special în ceea ce privește circulația persoanelor, bunurilor și capitalurilor prin reducerea ratei criminalității la frontieră cu 5%, după 36 de luni de la implementarea proiectului. Obiectivele specifice ale proeictului se referă la: crearea unei rețele comune de cooperare, formată din cei patru parteneri din România și Republica Moldova, menită să contribuie la lupta împotriva criminalității de frontieră și a criminalității organizate, care se consolidează timp de 24 de luni și instalarea unui sistem comun de supraveghere video în zona de frontieră: Victoria (România) și Sculeni (Republica Moldova), timp de 24 de luni.

Pentru realizarea acetui proiect, până în prezent, au fost întreprinse următoarele acțiuni principale:

  • a fost achiziționată câte o dronă de către Inspectoratul general al Poliției de Frontieră, Republica Moldova, cât și de către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră, Iași.
  • Comuna Victoria și Comuna Sculeni, Republica Moldova au semnat contractele de achiziție execuție lucrări și au început execuția lucrărilor pentru proiectul „Instalare supraveghere video în zona transfrontalieră RO-MD (Victoria-Sculeni)” în luna februarie 2023.